Logotypy

dowiedz się więcej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Między Odrą a Bobrem
ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór
tel./fax: 68 3201355
lgd@miedzyodraabobrem.pl

PKO BP I Oddział Zielona Góra
92 1020 5402 0000 0902 0198 8500

Cele i kryteria wyboru

 CELE OGÓLNE
CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA
I. POBUDZANIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW
 
1. Wzrost przedsiębiorczości wśród mieszkańców
 
Podjęcie lub rozwój działalności w zakresie:
1)  usług dla ludności;
2) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.
2. Zwiększenie liczby i wyposażenia miejsc integracji społecznej
 
Podjęcie lub rozwój działalności w zakresie:
1) budowy, remontu  i wyposażenia świetlic wiejskich;
2) kształtowania obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców;
3) remontu, budowy, wyposażenia obiektów sportowych i rekreacyjnych.
 
3. Zwiększenie liczby organizowanych przedsięwzięć integracyjnych
 
Podjęcie lub rozwój działalności w zakresie:
1) organizacji imprez integracyjnych lub kulturalnych;
2) organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych.
 
4. Poszerzanie oferty edukacyjnej podnoszącej umiejętności mieszkańców
 
Podjęcie lub rozwój działalności w zakresie:
1) organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym.
 
5. Poszerzanie dostępu do infrastruktury i sprzętu informatycznego
 
Podjęcie lub rozwój działalności w zakresie:
1) zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania;
2) instalacji Internetu w świetlicach wiejskich.
 
II. PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU W OPARCIU O WŁASNE ZASOBY
 
1. Zwiększenie liczby przedsięwzięć przyczyniających się do rozbudowy oferty turystycznej
 
Podjęcie lub rozwój działalności w zakresie:
1) usług turystycznych.
 
2. Zwiększanie dostępności infrastruktury turystycznej
 
Podjęcie lub rozwój działalności w zakresie:
1) usług informatycznych związanych z turystyką oraz wydawanie publikacji turystycznych;
2) budowy, remontu i wyposażenia, oznakowania małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
3) promowania, oznakowania, zachowania cennych obszarów przyrodniczych i krajobrazowych.
 
III. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LUBUSKIEGO I WIEJSKIEJ SPECYFIKI OBSZARU
1. Zwiększenie liczby przedsięwzięć gospodarczych w oparciu o lokalną tradycję
 
Podjęcie lub rozwój działalności w zakresie:
1) promocji produktów i usług lokalnego dziedzictwa;
2)  budowy, adaptacji i wyposażenia obiektów do sprzedaży i wyrobu produktów tradycyjnych.
 
2. Poprawa estetyki wsi poprzez zachowanie obiektów historycznych
Podjęcie lub rozwój działalności w zakresie:
1) odbudowy i renowacji obiektów zabytkowych;
2) oznakowania obiektów zabytkowych.
 
3. Kultywowanie dziedzictwa lokalnych nacji
 
Podjęcie lub rozwój działalności w zakresie:
1) zachowania tradycji, zwyczajów, języka i obrzędów,
2) zachowania tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
 
CEL OPERACJI POWINIEN BYĆ ZGODNY CO NAJMNIEJ
Z JEDNYM CELEM OGÓLNYM, JEDNYM CELEM SZCZEGÓŁOWYM I JEDNYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

   wersja do druku


Bojadła Czerwieńsk Kolsko Nowogród Bobrzański Sulechów Świdnica Trzebiechów Zabór

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij